06 1264 9493

Vertrouwenspersoon

Wil je als werkgever goed beleid voeren ten aanzien van psychosociae belasting?

Het kan in elk bedrijf voorkomen: ongewenste omgangsvormen of niet integer gedrag wat kan leiden tot stress. De werkgever is verplicht een beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan deel uitmaken van dat beleid. Als vertrouwenspersoon begeleid en ondersteun ik medewerkers die geconfronteerd worden met, of getuige zijn van ongewenst gedrag op de werkvloer.  Door mij in een vroeg stadium in te schakelen kan het ongewenste gedrag doorbroken  worden. 

 

Wat wordt er verstaan onder ongewenste omgangsvormen?

  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Niet integer gedrag

Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag. Wanneer iemand de arm om je schouder slaat als je het moeilijk hebt, kan dat gewenst zijn en passen in het contact dat je met de ander hebt. Maar in een andere situatie kan dat gedrag als zeer ongewenst worden ervaren. Het is aan iedere werknemer zelf om te bepalen of gedrag gewenst is of niet.

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als een medewerker een hulpvraag heeft, kan hij of zij zich wenden tot mij als de extern vertrouwenspersoon. Ik luister naar het verhaal en ga samen op zoek naar de kern van het verhaal. Wat is er aan de hand, wat wil iemand bereiken en hoe kan dit. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende routes. De melder maakt de keuzes, ik kan helpen bij het voorbereiden van gesprekken of  bij het op papier zetten van het verhaal. Ook kan ik eventueel mee naar gesprekken.