06 1264 9493

Opstellingen (resonantie) van het verlangen

8 december 2015

5 februari 2016    13.00 – 17.00 uur     Zutphen

In een opstelling (resonantie) van het verlangen vraagt de cliënt één of meerdere personen uit de groep om (een) woord(en) uit het verlangen van de cliënt te representeren. We starten altijd met het woord dat de opsteller het belangrijkste vindt. Vervolgens geeft de opsteller deze persoon een plek in de werkruimte: het woord wordt opgesteld en geresoneerd.
In een kleine groep van circa 5-10 personen, aangestuurd door informatie van cliënt en representanten wordt stap voor stap een afspiegeling zichtbaar van de innerlijke dynamiek van de cliënt. Op deze manier kunnen belemmeringen duidelijk worden. Het is telkens weer indrukwekkend om te ervaren hoeveel informatie tijdens het resoneren zichtbaar wordt.