06 1264 9493

Opstellen van het Verlangen:

De wat opsetlling

Dat wat de opstelling laat zien, spiegelt wat er in jou leeft!

De drie dimensies van systemisch werk volgens Ruppert,

  • Het gezonde deel van de psyche.
  • Het getraumatiseerde deel van de psyche.
  • Het overlevingsdeel van de psyche.

Ruppert’s benadering verschilt wezenlijk van het klassieke opstellingen-werk omdat de cliënt vanaf het begin van de opstelling in de opstelling staat en er gewerkt wordt met  de woorden uit het verlangen van de cliënt.

Door kleine en/of grotere verwondingen in het leven wordt je innerlijk verdeeld geraakt en heb je je ontwikkeld tot degene die je nu bent met eigen gewoonten en “eigen-aardigheden”.  Deze kunnen jouw hulpbron zijn en sommige kunnen je behoorlijk dwars zitten. Wat in ons denken, voelen en handelen maakt dat we ons verlangen wel kennen maar nog niet kunnen realiseren? Door middel van een opstelling van jouw verlangen is het mogelijk zicht te krijgen op jouw eigen overlevingsdelen, die jou beperken in het realiseren van jouw verlangen en je weer te verbinden met aspecten die afgesplitst waren. Er wordt een bewustwordingsproces op gang gebracht, waarin je kunt groeien in acceptatie, integratie en autonomie.

Een opstelling van het verlangen
Na een zorgvuldige formulering van jouw verlangen, kies je een woord uit dit verlangen dat door de begeleider wordt gerepresenteerd. Jij als cliënt gaat hiermee de interactie aan. Hierbij kan er bewogen en gesproken worden. Bewust of onbewust. De begeleider als representant van een woord uit het verlangen neemt in zichzelf waar wat er gebeurt: lichamelijke sensaties, emoties, gedachten, beelden, impulsen tot bewegen of handelen etc. en deelt dit met jou als cliënt. Omgekeerd doe jij datzelfde in contact met de representant van het woord.
Op het moment dat het voor jou voldoende is kan er voor een volgend woord gekozen worden, waardoor de dynamiek van het verlangen zich ontvouwt.

Deze methodiek van opstellen is gericht op het integreren van de verschillende delen in jezelf nl.:

  • erkennen van verschillende delen van jouw ziel;
  • begrijpen van de traumatische oorsprong ;
  • afbouwen van de overlevingsdelen;
  • contact tussen gezond en getraumatiseerd deel;
  • integratie door het aannemen van de eigen pijn.